Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55899

Sist oppdatert: 2013-04-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 LS (2012-2013), Innst. 222 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) og samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3490 23. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)