Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55897

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2012-2013), Innst. 225 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3546 14. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)