Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55790

Sist oppdatert: 2013-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 50 S (2012-2013), Innst. 176 S (2012-2013)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3269 12. feb 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP Ja 77% (75/97) 23% (22/97) 43% (72/169)
3268 12. feb 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)