Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55789

Sist oppdatert: 2013-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 L (2012-2013), Innst. 187 L (2012-2013), Lovvedtak 39 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i vergemålsloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3315 19. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
3316 19. feb 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)