Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55788

Sist oppdatert: 2013-04-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2012-2013), Innst. 250 S (2012-2013)

Beskrivelse: God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- omsorgstjenesten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3477 23. apr 2013 Forslag nr. 10 på vegne av V. Nei 2% (2/98) 98% (96/98) 42% (71/169)
3478 23. apr 2013 Forslag nr. 9 på vegne av FrP. Nei 24% (24/98) 76% (74/98) 42% (71/169)
3479 23. apr 2013 Forslag nr. 8 på vegne av FrP. Nei 26% (25/98) 74% (73/98) 42% (71/169)
3480 23. apr 2013 Forslag nr. 7 på vegne av FrP og H. Nei 40% (39/98) 60% (59/98) 42% (71/169)
3481 23. apr 2013 Forslag nr. 6 på vegne av FrP og H. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
3482 23. apr 2013 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (44/98) 55% (54/98) 42% (71/169)
3483 23. apr 2013 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
3484 23. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)