Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55785

Sist oppdatert: 2013-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 48 L (2012-2013), Innst. 217 L (2012-2013), Lovvedtak 44 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3439 2. apr 2013 Romertall I, § 3-3 b nytt fjerde ledd, nye § 3-3-c, § 3-5 tredje ledd og romertall II § 5-1 første ledd nytt tredje punktum og § 5-6 fjerde ledd nr.4 nytt annet punktum. Ja 59% (60/102) 41% (42/102) 40% (67/169)
3440 2. apr 2013 Resten av romertall I og II, samt romertall III og IV Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3441 2. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)