Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55783

Sist oppdatert: 2013-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 S (2012-2013), Innst. 197 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3302 19. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)