Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55705

Sist oppdatert: 2012-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 L (2012-2013), Innst. 161 L (2012-2013), Lovvedtak 34 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i energiloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3203 18. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
3204 18. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)