Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55703

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 9 (2012-2013), Innst. 224 S (2012-2013)

Beskrivelse: Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3371 19. mar 2013 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av V Nei 1% (1/93) 99% (92/93) 45% (76/169)
3372 19. mar 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (45/94) 52% (49/94) 44% (75/169)
3373 19. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)