Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55702

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 S (2012-2013), Innst. 244 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3393 19. mar 2013 Innstillingens tilråding. Ja 77% (71/92) 23% (21/92) 46% (77/169)