Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55701

Sist oppdatert: 2012-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 S (2012-2013), Innst. 162 S (2012-2013)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3219 18. des 2012 Forslag nr. 3 på vegne av FrP. Nei 23% (23/100) 77% (77/100) 41% (69/169)
3220 18. des 2012 Forslag nr. 2 på vegne av H, KrF og V. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
3221 18. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
3222 18. des 2012 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)