Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55698

Sist oppdatert: 2013-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:24 L (2012-2013), Innst. 188 L (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Åse Michaelsen om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3312 19. feb 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 75% (82/109) 25% (27/109) 36% (60/169)
3311 19. feb 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 25% (27/109) 75% (82/109) 36% (60/169)