Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55658

Sist oppdatert: 2012-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 96 S (2012-2013)

Beskrivelse: Opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2850 29. nov 2012 Innstillingens tilråding. Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)