Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55645

Sist oppdatert: 2012-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 33 S (2012-2013), Innst. 163 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3200 18. des 2012 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av KrF. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
3201 18. des 2012 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
3202 18. des 2012 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)