Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55644

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 39 S (2012-2013), Innst. 240 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3388 19. mar 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)