Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55595

Sist oppdatert: 2012-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2012-2013), kap. 456 og 3456, Innst. 104 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2965 6. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)