Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55566

Sist oppdatert: 2012-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 S (2012-2013), Innst. 105 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2966 6. des 2012 Forslag 2 på vegne av FrP. Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
2968 6. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall II pkt. 1 og forslag nr. 1 fra FrP Ja 77% (76/99) 23% (23/99) 41% (70/169)
2967 6. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall II pkt. 1 og forslag nr. 1 fra FrP Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
2969 6. des 2012 Innstillingens tilråding: Romertall I og romertall II pkt. 2. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)