Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55565

Sist oppdatert: 2012-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 26 S (2012-2013), Innst. 130 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3097 12. des 2012 romertallene I og II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)