Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55563

Sist oppdatert: 2012-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2012-2013), Innst. 117 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3042 11. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)