Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55560

Sist oppdatert: 2012-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 S (2012-2013), Innst. 111 S (2012-2013), unntatt kap. 231

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3132 13. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)