Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55557

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2012-2013), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456, Innst. 114 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2894 4. des 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
2895 4. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 39% (39/101) 61% (62/101) 40% (68/169)
2896 4. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)