Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55556

Sist oppdatert: 2012-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2012-2013), Innst. 139 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3194 17. des 2012 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)