Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55555

Sist oppdatert: 2012-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2012-2013), Innst. 157 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3161 14. des 2012 romertallene I og II. Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)