Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55552

Sist oppdatert: 2012-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2012-2013), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 123 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3121 13. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)