Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55551

Sist oppdatert: 2012-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2012-2013), Innst. 148 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3195 17. des 2012 romertall I kap. 634 Ja 78% (77/99) 22% (22/99) 41% (70/169)
3196 17. des 2012 Romertall I, øvrige kapitler. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)