Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55550

Sist oppdatert: 2013-04-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 8 (2012-2013), Innst. 204 S (2012-2013)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3459 9. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)