Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55549

Sist oppdatert: 2012-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 S (2012-2013), Innst. 156 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2012 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3163 17. des 2012 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)