Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55523

Sist oppdatert: 2013-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:17 S (2012-2013), Innst. 237 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra representantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3422 21. mar 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Nei 44% (44/101) 56% (57/101) 40% (68/169)
3423 21. mar 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Ja 56% (57/101) 44% (44/101) 40% (68/169)