Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55520

Sist oppdatert: 2012-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013), Innst. 5 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet 2013)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3153 14. des 2012 Forslag nr. 10 på vegne av V. Nei 1% (1/93) 99% (92/93) 45% (76/169)
3154 14. des 2012 Forslag nr. 9 på vegne av KrF. Nei 5% (5/93) 95% (88/93) 45% (76/169)
3155 14. des 2012 Forslag nr. 8 på vegne av H. Nei 18% (17/93) 82% (76/93) 45% (76/169)
3156 14. des 2012 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av FrP. Nei 22% (20/93) 78% (73/93) 45% (76/169)
3157 14. des 2012 Forslag nr. 3 på vegne av H, KrF og V. Nei 24% (22/92) 76% (70/92) 46% (77/169)
3158 14. des 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (26/93) 72% (67/93) 45% (76/169)
3159 14. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (43/93) 54% (50/93) 45% (76/169)
3160 14. des 2012 Stor bokstav A, rammeområde 20 med romertallene I til og med XI (11) Stor bokstav B, vedtak utenfor rammeområdene liten bokstav a og liten bokstav b med romertallene I til og med XII (12) Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)