Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55509

Sist oppdatert: 2012-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013), romertall VII, Innst. 7 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet 2013)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2992 7. des 2012 Forslag nr. 21 og 22 på vegne av H og KrF. Nei 25% (24/95) 75% (71/95) 44% (74/169)
2993 7. des 2012 Forslag nr. 16 - 20 på vegne av FrP. Nei 24% (23/96) 76% (73/96) 43% (73/169)
2994 7. des 2012 Forslag nr. 5 - 7 og 12 på vegne av FrP og H. Nei 41% (39/96) 59% (57/96) 43% (73/169)
2995 7. des 2012 Forslag nr. 4, 8 og 9 på vegne av FrP og H. Nei 42% (40/96) 58% (56/96) 43% (73/169)
2996 7. des 2012 Forslag nr. 13 - 15 på vegne av FrP og H. Nei 47% (45/96) 53% (51/96) 43% (73/169)
2997 7. des 2012 Forslag nr. 1 - 3, 10 og 11 på vegne av FrP og H. Nei 48% (46/96) 52% (50/96) 43% (73/169)
2998 7. des 2012 Innstillingens tilråding: Rammeområde 4 romertallene I (1) til og med XIII (13) Ja 59% (57/96) 41% (39/96) 43% (73/169)
2999 7. des 2012 Innstillingens tilråding: Rammeområde 8 romertallene I (1) til og med IX (9) Ja 59% (57/96) 41% (39/96) 43% (73/169)