Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55492

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 L (2012-2013), Innst. 109 L (2012-2013), Lovvedtak 23 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3048 10. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
3049 10. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)