Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55448

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2012-2013), Innst. 201 S (2012-2013)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3368 19. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)