Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55367

Sist oppdatert: 2013-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 L (2012-2013), Innst. 186 L (2012-2013), Lovvedtak 38 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3313 19. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
3314 19. feb 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)