Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55364

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 L (2012-2013), Innst. 113 L (2012-2013), Lovvedtak 24 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3050 10. des 2012 Innstillingens tilråding. Romertall I. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
3051 10. des 2012 romertall II § 2-7 første ledd Ja 61% (58/95) 39% (37/95) 44% (74/169)
3052 10. des 2012 Resten av romertall II og romertallene III og IV. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
3053 10. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)