Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55363

Sist oppdatert: 2013-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 6 (2012-2013), Innst. 248 S (2012-2013)

Beskrivelse: En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3401 21. mar 2013 Forslag nr. 27, 28, 32, 33, 35 og 36 på vegne av V. Nei 1% (1/101) 99% (100/101) 40% (68/169)
3402 21. mar 2013 Forslag nr. 29 og 30 på vegne av V. Nei 17% (17/101) 83% (84/101) 40% (68/169)
3403 21. mar 2013 Forslag nr. 26 og 34 på vegne av V. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
3404 21. mar 2013 Forslag nr. 31 på vegne av V. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
3405 21. mar 2013 Forslag nr. 21 og 22 på vegne av H. Nei 17% (17/100) 83% (83/100) 41% (69/169)
3406 21. mar 2013 Forslag nr. 20 og 23 på vegne av H. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
3407 21. mar 2013 Forslag nr. 24 og 25 på vegne av H. Nei 46% (46/101) 54% (55/101) 40% (68/169)
3408 21. mar 2013 Forslag nr. 2 - 19 på vegne av FrP. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
3409 21. mar 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 45% (45/101) 55% (56/101) 40% (68/169)
3410 21. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)