Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55361

Sist oppdatert: 2013-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 S (2012-2013), Innst. 191 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 om vin

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3266 7. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)