Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55360

Sist oppdatert: 2013-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 15 S (2012-2013), Innst. 190 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3263 7. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)