Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55321

Sist oppdatert: 2013-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:11 L (2012-2013), Innst. 236 L (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per-Willy Amundsen, Kenneth Svendsen, Tord Lien, Bård Hoksrud, Oskar J. Grimstad og Øyvind Korsberg om endring i § 3 _lov om motorferdsel i utmark_ (lokal forvaltning av snøscootertraseer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3418 21. mar 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H. Nei 39% (39/101) 61% (62/101) 40% (68/169)
3419 21. mar 2013 Forslag nr. 3 på vegne av H. Nei 39% (39/100) 61% (61/100) 41% (69/169)
3420 21. mar 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Nei 46% (46/101) 54% (55/101) 40% (68/169)
3421 21. mar 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Ja 54% (55/101) 46% (46/101) 40% (68/169)