Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55288

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2012-2013), Innst. 143 L (2012-2013), Lovvedtak 27 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3064 10. des 2012 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av FrP og H. Nei 42% (40/96) 58% (56/96) 43% (73/169)
3065 10. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 41% (39/96) 59% (57/96) 43% (73/169)
3066 10. des 2012 Forslag nr. 5 på vegne av FrP. Nei 22% (21/97) 78% (76/97) 43% (72/169)
3067 10. des 2012 Romertall I, unntatt § 8-5 første ledd. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
3068 10. des 2012 romertall I, § 8-5 første ledd Ja 57% (54/94) 43% (40/94) 44% (75/169)
3069 10. des 2012 romertallene II, III og IV. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
3070 10. des 2012 lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)