Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55287

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 10 S (2012-2013), Innst. 141 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/65/EF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, og direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3063 10. des 2012 Innstillingens tilråding. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)