Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55233

Sist oppdatert: 2012-10-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 23 S (2012-2013)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2740 25. okt 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)