Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55226

Sist oppdatert: 2012-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 S (2012-2013), Innst. 73 S (2012-2013)

Beskrivelse: Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella - Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2973 6. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 78% (75/96) 22% (21/96) 43% (73/169)
2972 6. des 2012 Innstillingens tilråding Nei 22% (21/96) 78% (75/96) 43% (73/169)