Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55224

Sist oppdatert: 2012-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 L (2012-2013), Innst. 44 L (2012-2013), Lovvedtak 4 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2751 8. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2752 8. nov 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)