Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55223

Sist oppdatert: 2012-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 S (2012-2013), Innst. 106 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3106 12. des 2012 Innstillingens tilråding. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)