Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55213

Sist oppdatert: 2012-10-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 21 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2735 16. okt 2012 romertallene I og II . Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)