Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55164

Sist oppdatert: 2013-04-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 5 (2012-2013), Innst. 227 S (2012-2013)

Beskrivelse: EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3460 9. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)