Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55155

Sist oppdatert: 2013-01-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2012-2013), Innst. 167 S (2012-2013)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3248 24. jan 2013 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)