Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55151

Sist oppdatert: 2013-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 L (2012-2013), Innst. 178 L (2012-2013), Lovvedtak 36 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3264 7. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
3265 7. feb 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)