Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55147

Sist oppdatert: 2013-04-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 L (2012-2013), Innst. 267 L (2012-2013), Lovvedtak 54 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3522 30. apr 2013 Stor bokstav A. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
3523 30. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
3524 30. apr 2013 Stor bokstav B Nei 48% (47/97) 52% (50/97) 43% (72/169)