Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55145

Sist oppdatert: 2012-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 S (2012-2013), Innst. 59 S (2012-2013)

Beskrivelse: Auka låneramme i Husbanken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2776 20. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)